Skip to main content

Sinkadus Role Playing Magazine

Sinkadus var en tidskrift om rollspel utgiven av Äventyrsspel mellan 1983 och 1995. Redaktörer var bl.a. Anders Blixt och Olle Sahlin. Stefan Kayat och Nils Gulliksson bidrog med många illustrationer. Sinkadus behandlade nästan uteslutande Äventyrsspels egna spel.

De tre första numren var enkla trycksaker i storlek A5 men från och med nummer 4 gick man över till ett A4-magasin på glansigt papper och delvis i fyrfärgstryck. Förutom produktinformation om nya och kommande produkter innehöll tidningen bland annat artiklar, äventyr, insändare och regelfrågor. Nummer 39-47 var vikta planscher i A2-format och innehållet reducerades till att bli ett reklamblad.

Planschversionen av tidskriften gavs även ut på engelska under namnet Symmetry, syftande på "Den mörka symmetrin" i Mutant Chronicles.

Enligt Fredrik Malmberg, mångårig VD för Äventyrsspel/Target Games, var Sinkadus upplaga som mest cirka 8000 exemplar per nummer.

Translation:

Sinkadus was a magazine about roleplaying games that was published by Äventyrsspel between 1983 and 1995. Among the editors were Anders Blixt and Olle Sahlin. Stefan Kayat and Nils Gulliksson did many of the illustrations. Sinkadus almost exclusively dealt with the games being published by Äventyrsspel themselves.

The three first issues were simple printed folders in size A5 but as of issue no. 4 the magazine was printed in A4 format on glossy paper and partly full-colour. Besides information on upcoming products the magazine also included articles, adventures, letters to the editor and rules questions. Issues number 39-47 were folded posters in A2 format and the contents were reduced to pure advertisment.

The poster version of the magazine was also published in English under the name Symmetry, referring to "The Dark Symmetry" in Mutant Chronicles.

According to Fredrik Malmberg, CEO for many years of Äventyrsspel/Target Games, the circulation of the magazine was 8000 copies per issue at its highest.

49
RESULTS


texts 49

PART OF
The Magazine Rack
Additional Collections

TOPIC
LANGUAGE
swedish 49
SHOW DETAILS
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Topics: Äventyrsspel, Magazines